Monday, February 20, 2017

I'm in loved

Ang pinagtatakahan ko ay kung bakit mas malaki ang kanan kong paa, datapwat hindi ko naman ito pinang-jajackstone.