Monday, August 3, 2015

Everyone's going around to Jack's this weekend for a barbie, it's byo mate.

Sizzling Roo

Subject: Kangaroo Jack from down under SM Fairview 

Pagpasok na pagpasok ko pa lang umorder na kaagad ako ng 2 kangaroo. Sabi ko yung pre -pubescent pa lang para tender ang karne. Ayun pala wala naman silang kangaroo sa menu. Well, fair suck of the sav mate! Kaya umorder na lang ako ng OZ Nilagang Baka in Sizzling Plate. Outback na outback ang dating. Medyo dry as a dead dingo's donger nga lang ang karne. Crikey!

G'day mate. G'day...

Rating: B for boomerang.