Monday, February 23, 2015

Baka matindi lang talaga tama ng anestisya

Facebook status ng bagong panganak:

"The pain is worth the wait..."

End.