Friday, January 16, 2015

Isang bagay na mapagmamalaki ni Daniel Padilla

Malamang ganito ang nangyaring eksena:

Manager ni Kathryn Bernardo Bernardo: Paano pa ba natin maexploit yung kakyutan ni Katkat?
Producer Sa Kung Saan Man: Gawan kaya natin siya ng music video?
Manager: Ayos. Solb! Kaso anong kanta?
Producer: Edi gawan natin siya ng kakanta?
Manger: Sinong kakanta, si Katkat? Marunong ba siya?
Producer: Requirement ba yon?
Manager: Point.
Producer: Fuck this. Gawin na nating album!
Manager: *high five.Kung ginawa na lang sanang lahat "La la la la" itong kantang ito, malamang mas 4.2x pang mas gumanda.


You Don't Know Me 
by Bernardo, Bernardo, Kathryn


You don't know Me
You don't know Me
You were there but you didn't know me
Said you care but you were busy
Filling rooms w/ your harsh light
That I always found
Oh so gloomy!
Your way w/ words how they threw me
Into spirals
Into riddles
Into mazes
I thought I wanted to explore

La la la la la la
La la la
La la la la la

Well darling this is chaos
I think we've reached a discord
And it's more than my heart can afford

You don't know Me
Still don't know Me

Never bothered climbing walls
Feel demolished even though
You never got that far at
All over the place
Are you and I
All over this phase
Are you and I

You take left and i'll take right
Baby i'll see ya on the other side

La la la la la la
La la la
La la la la la

Well darling this is chaos
I think we've reached a discord
And it's more than my heart can afford

La la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la

You don't know Me
Still don't know Me

Guess you'll never really know me
It's too bad cause really baby
It's your loss after all

Well darling this is chaos
I think we've reached a discord
And it's more than my heart can afford

Well darling this is chaos
I think we've reached a discord
And it's more than my heart can afford.