Thursday, December 18, 2014

Peace Yo

Alam niyo tuwing nakikita ko yung mga bata na nagtitinda ng mga parol sa daan naalala ko rin yung kapanganakan ni Hesus. Yung mga panahon na nagbibigayan ng regalo, nagpapalitan pa ng card, naku, doon mo mararamadaman na tunay ngang Pasko. Sabayan mo pa ng pagsindi ng mga ilaw ng Christmas tree, ewan ko lang kung hindi ma antig ang puso mo. Kahit nga ang kapaligiran tatahimik na parang walang alitan sa ano pa man bagay, kahit na ba di pagkakasundo ng relihiyon.

Naniniwala pa rin ako na ang mga dasal at mga kanta natin ay tunay na nagbubuklod ng ating samahan tungo sa pag-alala ng kapanakan ni Hesus. Parang yung pag-ibig niyang binigay nung unang kapaskuhan na ating inaalala. Kaya wag tayong magsawa na umawit ng mga awiting pangaroling hahaha.

Mag-awitan na lang tayo ng mga pamaskong awtin. At nawa wag natin kalimutan ang tunay na kahulagan nito; na ito ay patungkol sa pag-ibig ni Hesus. Siya ang gawin nating gabay sa darating pang mga taon at nawa'y araw-araw maging mala-Pasko pa rin ang ating buhay.