Monday, December 1, 2014

I don't know about you, but I'm feeling 62

Sa mundong ito, may mga bagay talagang hindi mo hawak ang sarili mong kapalaran. Gaya na lang nang pag auto play sa laptop ng pirated DVD ng Taylor Swift - Journey to Fearless bago magsimula ang project meeting.