Monday, October 13, 2014

Productivity As A Defining Factor Of Character (A Study in Retrograde Comparison)

Sa isang sakahan, hindi mo maalis na makumpara ang bawat isang magsasaka kung gaano sila kasipag o gaano sila kawalanghiya sa pagbungkal ng lupa. Laging meron yan. Pero may nabasa ako minsan na vandal na ang sabi, "Judge ye not thou lest ye be judged. Txt m8 09175573237."

Subukan natin ikumpara ang aktibidades ng dalawang magsasaka na nagbubungkal ng lupa sa parehong sakahan.

Sa unang tingin kala mo masmasipag si Magsasaka 1. Baka nga. Pero kung tutuusin mas naging produktibo si Magsasaka 2. Kung ikaw ay isa ng manggagawa, malalaman mo na meron tayong tinatawag na Work-Life Balance. Ang ibig sabihin lang nito, sa bawat isang Work, kailangan may katumbas na Life. Kung gaano katimbang yung Life sa bawat Work, nasa sa iyo na 'yon. Kung titingnan mo si Magsasaka 2, nabalanse niya ang Work-Life niya sa pamamagitan ng ratio na 1hr Work is to 3hr Life o 1:3. Actually medyo 1:4 na. Actually parang halos 1:6 na nga. Basta ang importante na gawa niyang magkaroon ng systema ng pagiging balanse. Yan ang tatak ng tunay na mabuting magsasaka.