Wednesday, October 22, 2014

Loop at T_VBAP where MATNR eq S_MATNR

Sa nag-Google search kung mabisa ang malunggay panlaban sa jock itch: Oo mabisa siya. Pero kailangan mo muna isahog sa tinola. Ngayon, habang kakaluto pa lang ng tinola, ibuhos mo sa makati mong singit.