Monday, August 4, 2014

Matter

Kanina naka sabay ko sa CR yung African-American namin na kasakahan. Kaya doon ako sa pinakadulong urinal umihi.