Thursday, May 8, 2014

Kitkat 4.4

Scene: Mang Inasal over halo-halo

Girl 1: Kaya kami nagpalagay na ng installation dahil sa sobrang init.
Girl 2: Anong klaseng installation?
Girl 1: Yung nilalatag sa kisame para hindi masyadong sumingaw yung init.

End.