Saturday, April 5, 2014

Non-personal

Subalit kung iniisip niyo na ang ibig sabihin ng ASAP ay As Soon As Possible, nagkakamali kayo. Ang ASAP at As Soon As Possible ay magka-ibang bagay. Kapag sinabi mong ASAP, ibig sabihin non gagawin mo na kaagad. As in now na. Like yah. Halimbawa: "Opo dakilang amo, ipagtitimpla ko po kayo ng mountain juice ASAP." Dapat within 3 minutes tapos na yan.

Pero naman pag sinabi mong as soon as possible, ibig sabihin naman nito gagawin mo pag may oras ka na, sa panahon na komportable ka at yun ang bagay na nais mong gawin. Halimbawa: "Dakilang Amo, yung technical design ng system para ma-automate yung internal feedback functionality sisimulan ko na gawin as soon as possible." Siguro after 1 year and 4 months pwede mo nang simulan.