Saturday, September 12, 2009

Thou shall not use thy Lord's name in vain

Scene: Gabi. Loob ng bus habang pauwi sa isang (insert expletive here) meeting:

girlaloo tumunog ang cellphone: Hello? Pa?! Opo nagpapraktis po sa simbahan. Mamaya lang pong mga 10. Opo. Bye.

(20 secs)

boyps katabi si girlaloo tumunog ang cellphone: Hello? Hindi po. Alam ko po nagpapraktis sa simbahan eh. Sige po. Bye.

End.