Thursday, September 17, 2009

Si Eddie Gil na lang kulang party na

Sa isang banda anak siya ni Ninoy at Cory. Pero sa kabilang banda naman kapatid siya ni Kris.