Tuesday, September 8, 2009

Ipahid muna sa damo, tapos sa graba, tapos sa buhangin

Define dyahe:

Naglalakad kayo ng nililigawan mo sa ilalim ng kabilugan ng buwan habang nagkakadikitan yung braso niyo. May kuryenteng nararamdaman sa bawat isa. Nagkakangitian ng matamis.


Sabay makakatapak ka ng tae.