Tuesday, April 21, 2009

Para po sa simbahan / basketball team / pamasahe papuntang Puerto

"Balik ka na lang, buo yung pera ko eh."

"Nagbigay na ako ng abuloy kahapon."

"Patawad."

"Iba relihiyon ko eh."

"Wala pa po yung amo ko."