Thursday, November 27, 2008

Walang pangit pangit sa matigas na tinapay

Scene: MRT cab

Characters: Lalaking nakaupo, lolang nakatayo, cute na guy na nakatayo(blogger sa deardiarya)

Situation: Bumabiyahe patungong Ayala. Si lola nahihirapan sa pagbalanse kasi mahina na ang tuhod.

Enter stage right: Cute na nursing student.

Lalaking nakaupo tatayo. Papaupuin si nursing student.

end.