Friday, November 7, 2008

pusta

Pagmalapit na ako sa sakahan nagpapatugtog ako ng isang random na kanta sa aking mp3.3 player. Ito ang aking psyche-song* for the day. Pang kondisyon ng utak na parang "I'm a badass madapaker."

Play. Sabay tugtog ng "Complicated" ni Avril Lavigne**. Buong araw tuloy akong bitchy-rocker-wannabe-with-perky-tits.*tipong musika bago pumasok ng ring ang boksingero.
**meron din akong buong album ni Fergie