Sunday, August 21, 2016

Post Credit Lines.

Happy Valentimes!
Wait. What? Fuck!

Friday, July 1, 2016

Julina

April Fools bitches. Kala niyo hindi na ako magpo-post 'no?

Wait what?

Thursday, April 21, 2016

Sa PAG-ASA may PAGIBIG. -SSS

April Fools bitches. Kala niyo hindi na ako magpo-post 'no? Asa kayo.

Friday, March 25, 2016

March 25, 2016

Hi guy. Tutal Holy Week naman, magpakabait naman sana tayo. Kahit ngayong Flashback Friday lang.